thu tuc sap nhap cong ty co phan

Bravolaw xin hướng dẫn Quý khách hàng làm thủ tục sáp nhập công ty cổ phần:

1. Trình tự thực hiện:

– Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Các thành viên liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của pháp luật.

– Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

– Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

2. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Hợp đồng sáp nhập công ty

– Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty (của công ty nhận sáp nhập)

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

Hãy liên hệ với Bravolaw để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất! Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Thủ tục sáp nhập công ty cổ phần was last modified: September 20th, 2012 by