Site icon BRAVOLAW

Chuyển Đổi Loại Hình Công ty

Điện thoại hỗ trợ : 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Tư vấn chuyển đổi loại hình công ty tại Bravolaw:

– Cty TNHH chuyển đổi thành Cổ phần và ngược lại.

– Cty TNHH 1 TV chuyển đổi thành TNHH 2 TV và nguợc lại.

– Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty TNHH.

Các loại hình doanh nghiệp có thể chuyển đổi như trên.Khi tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục chuyển đổi và làm thủ tục lập mới với loại hình công ty định chuyển đổi.

Sau khi chuyển đổi công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các nghĩa vụ tài chính, thuế, các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Ngoài tên gọi công ty, doanh nghiệp có thể thay đổi các chỉ tiêu khác trong giấy phép kinh doanh khi tiến hành chuyển đổi. Việc chuyển đổi dẫn tới việc hủy con dấu cũ và làm dấu mới.

Các chỉ tiêu có thể thay đổi khi tiến hành chuyển đổi:

1. Thay đổi trụ sở doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Trụ sở của doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.Nhiều doanh nghiệp có thể có cùng một địa chỉ.Doanh nghiệp kê khai rõ địa chỉ trụ sở chính.

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Doanh nghiệp có thể bổ sung, rút ngành  nghề kinh doanh, Doanh nghiệp có thể tiến hành bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong hệ thống nghành kinh tế quốc dân bình thường những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ cần lưu ý như sau;

Ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ: Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh phải có chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp  hoặc các thành viên

Ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định: Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn pháp định phải được ngân hàng xác nhận, Doanh nghiệp kê khai ngành nghề cần bổ sung cho công ty chúng tôi.

3. Thay đổi người đại diện pháp luật:

– Doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật ( giám đốc, chủ tịch HĐTV, chủ tịch HĐQT) thành viên thay thế quản lý điều hành doanh nghiệp( Giám đốc, Chủ tịch HĐTV) không được là cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên nghành quân đội, công an, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù.

– Doanh nghiêp kê khai cụ thể các thông tin về cá nhân thay thế.

4. Thay đổi vốn điều lệ:

Doanh nghiệp có thể tăng giảm vốn điều lệ. Khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm.Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.

5. Thay đổi thành viên công ty:

Doanh nghiệp có thể rút, bổ sung, thay thế các thành viên trong công ty.  Doanh nghiệp chuẩn bi các thông tin về thành viên muốn rút, thay đổi, hay bổ sung.

6. Thay đổi tên công ty:

Tên của doanh nghiệp định thay thế không được trùng và gây nhầm lẫn với   doanh nghiệp khác trong cùng một tỉnh thành phố.

7. Các thay đổi khác :

Ngoài những thay đổi trên, doanh nghiệp có thể có những thay đổi khác trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Việc lấy thông tin sẽ được cụ thể với từng thay đổi khác đó.

Công việc doanh nghiệp phải chuẩn bị khi tiến hành thay đổi:

Dịch vụ của Bravolaw

Thời gian và các mức phí trọn gói :

Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận được:

Giấy phép ĐKKD, Con dấu, Mã số Thuế, MS Hải quan, vốn điều lệ công ty. Bravolaw  tư vấn miễn phí thủ tục kê khai thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, kiểm toán, pháp luật khác sau 5 năm thành lập.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ : P.201, Tòa Nhà 17T10, P. Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline : 093 669 0123 – 0947074169 – 04 668 607 96 – 04 668 607 97

Exit mobile version