Site icon BRAVOLAW

Loại doanh nghiệp nào không thể hợp nhất sáp nhập?

Loại doanh nghiệp nào không thể hợp nhất sáp nhập?

Hiện nay nhu cầu dự định sẽ sáp nhập hai công ty này thành một để tiện quản lý và hỗ trợ nhau trong công việc. Việc sáp nhập giữa hai loại hình công ty này có được pháp luật cho phép? Theo quy định hiện hành thì những loại hình doanh nghiệp nào không thể hợp nhất, sáp nhập? Hôm nay, Luật Bravolaw xin chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những ưu điểm, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty; không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty. Những ưu điểm, nhược điểm của Công ty hợp danh.

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

Loại doanh nghiệp nào không thể hợp nhất sáp nhập?

Tại Khoản 1 Điều 201 và Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định Điều 201. Sáp nhập công ty: “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”

Điều 200. Hợp nhất công ty: “Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.”

Hợp nhất công ty có trách nhiệm pháp lý như sau công ty mới sau khi hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất.

Sáp nhập công ty là chuyển tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập, tuy nhiên doanh nghiệp tư nhân thì không có tư cách pháp nhân, toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tư nhân là thuộc về chủ sở hữu chính vì vậy mà doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng điều kiện sáp nhập nên không thể sáp nhập vào các loại hình doanh nghiệp khác.

Trong trường hợp của bạn không thể sáp nhập doanh nghiệp tư nhân vào công ty trách nhiệm hữu hạn của anh trai bạn được (chỉ áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp là công ty). Nếu muốn sáp nhập thì bạn phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Loại doanh nghiệp nào không thể hợp nhất sáp nhập?″.Nếu quý khách có nhu cầu nhận tư vấn và sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi, mời quý khách hàng liên hệ đến Hotline: 1900 6296 để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

Exit mobile version