Site icon BRAVOLAW

Một số điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Một số điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Trong nền kinh tế thị trường sôi nổi với nhiều hoạt động thì việc thẩm định giá tài sản được xem là hoạt động mang tính khách quan, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia quan hệ xã hội liên quan đến tài sản. Điều này góp phần tạo điều kiện cho hoạt động thẩm định giá phát triển. Từ đó các hình thức kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động này được dịp củng cố. Tuy nhiên nhằm đảm bảo tính thống nhất về mặt pháp lý thì pháp luật cũng quy định về các điều kiện thành lập công ty thẩm định giá để tạo nên sự nhất quán và bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho các bên có liên quan. Hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu một số điều kiện thành lập công ty thẩm định giá qua bài viết dưới đây.

Điều kiện thẩm định viên về giá

 

Chủ thể có thể được công nhận là thẩm định viên về giá cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 34 Luật giá 2012. Theo đó thẩm định viên phải:

– Có năng lực hành vi dân sự

– Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá

– Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều này

– Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Có Thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Dịch vụ thẩm định giá được xem là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy mà việc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực này thì trước hết là doanh nghiệp đó phải được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều kiện thiết yếu nữa là công ty hay doanh nghiệp đó phải được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật khi hoạt động.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận thẩm định giá

Như đã nói điều kiện thành lập công ty thẩm định giá tiên quyết chính là phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Khác với những ngành nghề kinh doanh khác, điều kiện cấp loại giấy chứng nhận này đối với từng loại hình doanh nghiệp lại khác nhau. Cụ thể theo quy định tại Điều 39 Luật này thì:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

+ Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân

+ Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

+ Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Bravolaw về điều kiện thành lập công ty thẩm định giá mà bạn cần lưu ý khi có ý định kinh doanh dịch vụ này. Muốn biết thêm chi tiết hoặc tư vấn thành lập công ty, bạn có thể trực tiếp liên hệ theo số 1900 6296 để được hỗ trợ.

Exit mobile version