Site icon BRAVOLAW

Thành lập tòa soạn báo

Thủ tục thành lập tòa soạn báo
Bạn đang mong muốn thanh lap toa soan bao nhưng chưa biết cách thức hay quy định gì về vấn đề này hãy liên hệ với Bravolaw chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn
Quy định về thành lập tòa soạn báo trong luật báo chí:
Điều 18. Điều kiện hoạt động của báo chí
Tổ chức muốn thành lập cơ quan báo chí( thành lập tòa soạn báo , thành lập báo điện tử …) phải có đủ các điều kiện sau đây:
1- Có người đủ tiêu chuẩn để đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 13 của Luật này;
2- Xác định rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chủ yếu, công suất, thời gian, tần số, phạm vi tỏa sóng và ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí;
3- Có trụ sở chính và có các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí.

thanh lap toa soan bao

Điều 19. Cấp giấy phép hoạt động báo chí
Muốn thành lập tòa soạn báo cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cấp mới được hoạt động. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được đơn xin phép, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí phải trả lời, nói rõ lý do. Tổ chức bị từ chối cấp giấy phép có quyền khiếu nại với Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Điều 20. Hiệu lực của giấy phép
Tòa soạn báo phải thực hiện đúng những điều ghi trong giấy phép ; nếu muốn thay đổi tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện, phạm vi phát hành chủ yếu, kỳ hạn xuất bản thì phải xin phép lại.
Việc xác định, thay đổi công suất, thời gian, tần số, phạm vi toả sóng phải được phép của cơ quan quản lý Nhà nước về tần số vô tuyền điện.
Không được chuyển nhượng giấy phép hoạt động báo chí cho cơ quan, tổ chức khác.

Điều 13. Người đứng đầu cơ quan báo chí
1- Người đứng đầu cơ quan báo chí là Tổng biên tập (báo in) hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc (đài phát thanh, đài truyền hình, cơ sở thực hiện chương trình nghe-nhìn thời sự);
2- Người đứng đầu cơ quan báo chí phải là người có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do Nhà nước quy định;
3- Người đứng đầu cơ quan báo chí lãnh đạo và quản lý cơ quan báo chí về mọi mặt, bảo đảm thực hiện tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan chủ quản và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí.
Hồ sơ xin thành lập tòa soạn báo:
– Đơn xin cấp giấy phép thành lập tòa soạn báo do cơ quan chủ quản đứng tên xin phép. Nội dung đơn phải ghi rõ:
+ Tên cơ quan chủ quản xin phép xuất bản báo chí,
+ Tên báo, tạp chí, bản tin.
+ Tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành.
+ Ngôn ngữ.
+ Thể thức xuất bản (kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang in mỗi số, số lượng bản in mỗi kỳ).
+ Tổ chức bộ máy của Tòa soạn.
+ Những người chịu trách nhiệm chính (Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập).
+ Trụ sở tòa soạn, điện thoại, Fax.
– Văn bản ý kiến của Bộ Ngoại giao.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Nếu bạn còn băn khoăn về thủ tục thành lập tòa soạn báo vui lòng liên hệ:
Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí !!
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT BRAVO
Địa chỉ : P.201, Tòa Nhà 17T10, P. Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline : 093 669 0123 – 0947074169 – 04 668 607 96 – 04 668 607 97
Yahoo + Skype : luatgiatham

Exit mobile version