Site icon BRAVOLAW

Thủ tục chia công ty TNHH

Căn cứ pháp lý của thủ tục chia Công ty TNHH:

– Điều 150 Luật Doanh Nghiệp;

– Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký Doanh Nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

Các thủ tục chia Công ty TNHH theo đại diện uỷ quyền của Công ty luật Bravo:

– Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về việc chia công ty;

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chia Công ty;

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

– Điều lệ Công ty TNHH được chia;

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty TNHH được chia;

–  Thông báo lập sổ đăng ký thành viên;

–  Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới:

  • Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam

  • Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài

  • Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

  • Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;

– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;

– Các giấy tờ liên quan khác.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ : P.201, Tòa Nhà 17T10, P. Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline : 093 669 0123 – 0947074169 – 04 668 607 96 – 04 668 607 97

Exit mobile version