Site icon BRAVOLAW

Xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù cho khởi nghiệp

Theo Đề Theo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Chính phủ sẽ nghiên cứu và phân tích, khuyến nghị phát hành mới, sửa đổi, bổ sung cập nhật các văn bản quy định thiết yếu để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp về đổi mới sáng tạo.

Cụ thể là sự đăng ký xây dựng, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chế độ chi tiêu, bổ trợ ban đầu của cơ quan Nhà nước và khuyến khích chi tiêu tiếp sau cho khởi nghiệp đổi mới trí tuệ sáng tạo của những phần tử kinh tế, tổ chức, cá nhân và xã hội cộng đồng.

Tham khảo thêm: Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Chế độ hoạt động và hỗ trợ khởi nghiệp của những Bộ, ngành, địa phương có nhu cầu và tiềm lực cải tiến và phát triển những hoạt động khởi nghiệp; cơ chế thuế, kinh tế đặc điểm so với tổ chức và cá thể có hoạt động khởi nghiệp thay đổi sáng chế hoặc đầu tư cho khởi nghiệp thay đổi sáng chế được áp dụng chính sách tặng kèm đầu tư chi tiêu, khuyến mãi kèm theo thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; cơ chế hỗ trợ thoái vốn trong phòng đầu tư chi tiêu trong nhà nước & quốc tế từ khoản chi tiêu vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cũng theo Đề án, Chính phủ sẽ hỗ trợ một trong những phần kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về sinh hoạt khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, bổ trợ đầu tư cho khởi nghiệp & thông dụng, tuyên truyền các nổi bật khởi nghiệp thành công của việt nam.

Hỗ trợ 1 phần kinh phí để kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, bổ trợ khởi nghiệp, đầu tư chi tiêu mạo hiểm của VN với Khu Vực và thế giới; kết nối & hỗ trợ 1 phần kinh phí để doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới trí tuệ sáng tạo tham gia những khóa đào tạo tập kết thời gian ngắn tại một trong những tổ chức thúc đẩy marketing uy tín ở quốc tế.

Ra mắt đối tác doanh nghiệp, nhà chi tiêu, hỗ trợ thủ tục nhà chi tiêu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước thông qua các thay mặt đại diện khoa học và công nghệ, thay mặt dịch vụ thương mại VN ở nước ngoài tiếp cận Thị trường nước ngoài.

Không chỉ có vậy, khuyến khích sử dụng các quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ của Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của doanh nghiệp để tài trợ, bổ trợ một trong những phần kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm technology, thí điểm Thị Phần, cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, góp vốn đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng chế.

Nếu bạn đang có bất cứ thắc mắc nào trong vấn đề thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hãy liên hệ ngay với Bravolaw để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí!

Exit mobile version