Site icon BRAVOLAW

Hồ sơ giải thể công ty TNHH gồm giấy tờ gì?

Hồ sơ giải thể công ty TNHH gồm giấy tờ gì?

Vì một lý do nào đó mà một công ty TNHH không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Khi đó chủ công ty phải tiến hành nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH để chấm dứt quá trình hoạt động của mình. Khi đó, công ty buộc phải trải qua thủ hành chính chính giải thể công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Tuy theo trường hợp mà hồ sơ và thủ tục này sẽ có một số điểm khác biệt nhất định. Chính về thế hôm nay Luật Bravolaw xin chia sẻ hồ sơ giải thể công ty TNHH gồm giấy tờ gì? qua bài viết dưới đây.

 

Quy định chung về giải thể công ty TNHH

Giải thể chính là giai đoạn cuối cùng của một doanh nghiệp, kết thúc sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp đó. Vì việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH nói riêng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều vấn đề.Do đó pháp luật có quy định rõ về việc tiến hành thủ tục giải thể đối với loại hình công ty TNHH.

Các trường hợp giải thể công ty TNHH

Theo quy định tại khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty TNHH có thể bị giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện giải thể công ty TNHH

Để hoàn tất thủ tục giải thể, công ty TNHH đó cần phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. Theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Ngoài ra thì doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty TNHH

Để khởi động cho thủ tục này thì trước hết công ty có yêu cầu phải nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH với đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH

Theo quy định tại Điều 204 Luật này thì hồ sơ giải thể công ty TNHH phải có các loại giấy tờ sau:

-Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nếu trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể

Tùy theo từng trường hợp mà thủ tục giải thể sẽ tiến hành theo các bước khác nhau. Cụ thể đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

– Chủ Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

– Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin tư vấn chung về thủ tục và hồ sơ giải thể công ty TNHH. Nếu bạn cần tư vấn thêm hay quan tấm tới dịch vụ giải thể công ty trọn gói vui lòng nhấc máy liên hệ với Luật Bravolaw theo số 1900 6296.

Exit mobile version