Site icon BRAVOLAW

Làm sao để thành lập công ty nhanh nhất?

Làm sao để thành lập công ty nhanh nhất?

Thành lập doanh nghiệp là bước đi đầu tiên để có thể phát triển, mở rộng kinh doanh bền vững và lâu dài. Để thành lập công ty nhanh nhất, trước bạn cần phải nắm được tất cả các quy định về thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Cùng theo dõi bài viết này của Luật Bravolaw để biết làm sao để thành công ty nhanh.

 

Thành lập công ty là gì?

Thành lập công ty hay còn gọi là đăng ký doanh nghiệp. Theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: “Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.”

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến

Để thành lập công ty nhanh chóng, bạn cần xác định được loại hình doanh nghiệp mà mình muốn thực hiện kinh doanh là gì, từ đó có thể xác định được trình tự thực hiện thủ tục chính xác nhất. Một số các loại hình doanh nghiệp phổ biến bao gồm.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một loại tài sản riêng của chủ sở hữu doanh nghiệp. Doanh nghiệp này do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành hai loại hình khác nhau. Tuy nhiên đều có điểm chung đó là đều có tư cách pháp nhân, thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp và không được quyền phát hành cổ phần

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện đăng ký thành lập công ty nhanh

Để thực hiện đăng ký thành lập công ty nhanh nhất, bạn cần nắm được các thông tin pháp lý dưới đây

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ là một trong những bước giúp bạn hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty nhanh chóng. Với các loại hình doanh nghiệp cụ thể, pháp luật có hướng dẫn chi tiết về thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, về cơ bản bạn nên chuẩn bị các tài liệu sau:

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ hợp lệ, bạn nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Để đội ngũ luật sư và các chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của Luật Bravolaw có thể hỗ trợ cho quá trình thành lập doanh nghiệp nhanh nhất, hãy trực tiếp liên hệ với chúng tôi theo số 1900 6296 để nhận được tư vấn và giải đáp mọi thắc mác.

Exit mobile version